صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما


" آزمون استخدامی شرکت بیمه دانا روز جمعه مورخ 11 مهرماه 99 با موفقیت در 16 استان کشور برگزار گردید."
"نتایج آزمون به زودی در همین سایت اطلاع رسانی می گردد. داوطلبان سه برابر ظرفیت پس از فراخوانی و بررسی و تائید صحت مدارک شناسنامه ای، مدرک تحصیلی و ... ، جهت مصاحبه علمی و تخصصی دعوت خواهند شد."