صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما


توجه: "زمان برگزاری آزمون کتبی نیمه اول مهرماه می باشد، زمان دقیق آن پس از هماهنگی با ستاد ملی کرونا (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، اعلام خواهد شد."

"شرکت بیمه دانا" در نظر دارد جهت تأمین و تکمیل سرمایه های انسانی خود براساس ضوابط و مقررات مربوط، به تعداد 171 نفر از بین متقاضیان واجد شرایط، نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و شهرستانهای کشور ( 46 شهر ) را پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی (هوش، اطلاعات عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی جذب نمائید.
- کسب حد نصاب 60 درصد نمره (از 100) قبولی در آزمون کتبی، ملاک دعوت سه برابر ظرفیت مصاحبه (تخصصی، روانشناسی و ... ) در هر رشته شغلی خواهد بود.


مواد آزمون عمومی و تخصصی رشته های شغلی
عنوان شغلی مورد نیاز مواد آزمون عمومی (60 سوال) مواد آزمون تخصصی(40 سوال)
کارشناس فنی ستاد فارسی و آئین نگارش، زبان انگلیسی عمومی، هوش و استعداد یادگیری، ریاضی و آمار مقدماتی، فناوری اطلاعات (ICDL) و مهارت ارتباطی اقتصاد خرد و کلان، آمار، اصول حسابداری، آمار اقتصادی و اجتماعی و اصول بیمه
کارشناس امور بین‏الملل مواد مذکور (60 سوال) زبان انگلیسی تخصصی بخصوص بیمه
کارشناس فناوری اطلاعات مواد مذکور (60 سوال) پایگاه داده ساختمان داده سیستم، عامل امنیت اطلاعات و شبکه، طراحی الگوریتم ، مدیریت IT
کارشناس حقوقی مواد مذکور (60 سوال) اصول تدارکات و کارپردازی، حقوق تجارت، حقوق مدني، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آئین دادرسی
کارشناس آمار مواد مذکور (60 سوال) احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون- بیمه- آمار اجتماعی و اقتصادی
کارشناس فنی 1 مواد مذکور (60 سوال) احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون- بیمه- آمار اجتماعی و اقتصادی- اصول حسابداری
کارشناس فنی 2 مواد مذکور (60 سوال) احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون- بیمه- اصول حسابداری- مدیریت مالی
کارشناس فنی 3 مواد مذکور (60 سوال) پایگاه داده- ساختمان داده- سیستم عامل -امنیت اطلاعات و شبکه و طراحی الگوریتم –مدیریت IT - مهندسی نرم افزار
کارشناس فنی 4 مواد مذکور (60 سوال) احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون- بیمه- آمار اجتماعی و اقتصادی- کنترل کیفیت آماری، اقتصاد مهندسی
کارشناس عمران مواد مذکور (60 سوال) مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها- مکانیک خاک و پی سازی- سیالات و هیدرولیک- سازه های فولادی- سازه‏های بتنی- راهسازی و روسازی
کارشناس امور مالی مواد مذکور (60 سوال) اصول حسابداري، حسابداري مالي، مدیریت مالی، حسابرسي و حسابداری صنعتی و شركتها
متصدی امور اداری و کارپرداز مواد مذکور (100 سوال) - فقط سوالات عمومی -
کارشناس فنی شعب (بیمه‏های اموال ) مواد مذکور (60 سوال) اقتصاد خرد و کلان، آمار، اصول حسابداری، آمار اقتصادی و اجتماعی، مدیریت عمومی و بیمه‏های مسئولیت و اموال
کارشناس فنی شعب (بیمه‏های اشخاص) مواد مذکور (60 سوال) بیمه‏های مسئولیت و اموال، مدیریت ریسک ، بازاریابی و مدیریت بازار، بهداشت دهان و دندان، داروشناسی و سلامت دهان
کارشناس امور مالی شعب مواد مذکور (60 سوال) اصول حسابداري، حسابداري مالي، مدیریت مالی، حسابرسي و حسابداری صنعتی و شركتها
کارشناس حقوقی شعب مواد مذکور (60 سوال) اصول تدارکات و کارپردازی، حقوق تجارت، حقوق مدني، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آئین دادرسی
کارشناس فناوری اطلاعات شعب مواد مذکور (60 سوال) پایگاه داده ساختمان داده سیستم، عامل امنیت اطلاعات و شبکه، طراحی الگوریتم ، مدیریت IT